Agro-Lab d.o.o.

menu

Tko je obvezan pregledati uređaje?

Tko je obvezan pregledati uređaje?

Obveznici pregleda uređaja za primjenu pesticida su svi profesionalni korisnici uređaja za primjenu pesticida.
Kategorije profesionalnih korisnika su: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (zadruge, d.d., d.o.o.), pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (komunalne tvrtke).

Znak o obavljenom redovnom pregledu

Nakon obavljenog pregleda, Ispitna stanica dodjeljuje uređaju za primjenu pesticida znak o obavljenom redovitom pregledu kojim se potvrđuje da je isti zadovoljio sve zdravstvene, sigurnosne i ekološke zahtjeve, a s ciljem postizanja visoke razine zaštite ljudi i okoliša (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12, članak 40. i Prilog II).

Izvještaji o pregledu i evidencija

Rezultati pregleda upisuju se u izvještaj o pregledu na obrascima sukladno HRN EN 13790 i HRN EN 13790-2. Izvještaji se izdaju u 2 istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava Ispitna stanica, a drugi primjerak zadržava vlasnik uređaja. Ministarstvo poljoprivrede vodi središnju evidenciju o uređajima i njihovom redovitom pregledu unutar Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS).

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward