Agro-Lab d.o.o.

menu

Atestiranje prskalica u Agro-Lab d.o.o.

Atestiranje prskalica u Agro-Lab d.o.o.

Osim o vanjskim čimbenicima, uspješno djelovanje pesticida ovisi i o ispravnosti rada prskalice. Kako ne bi došlo do prekomjernog raspršivanja te zagađivanja okoliša, potrebno je obaviti atestiranje prskalica.

Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od tri godine. Znak o pregledu izdaje se također na razdoblje od tri godine.

Cijene pregleda ovise o radnom zahvatu prskalice i broju mlaznica i kreću se od 90,00€ do 180,00€ sa PDV-om.

Uvjeti i priprema prskalica za pregled

Vlasnici ili korisnici strojeva za primjenu pesticida moraju prije pregleda temeljito očistiti prskalice i raspršivače iznutra i izvana. Spremnik za škropivo mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegove zapremnine. Korištena voda pri pregledu bit će nakon završetka pregleda vraćena u spremnik za škropivo. Takva voda može se koristiti kod prve sljedeće pripreme škropiva.

Na mjesto pregleda treba sa sobom ponijeti valjani osobni identifikacijski dokument s ispravnom adresom. Na mjesto pregleda potrebno je donijeti i tehničke podatke o prskalici ili raspršivaču (proizvođač, godina proizvodnje, model, serijski broj ako je dostupan).

Detaljnije informacije o pripremi strojeva prije službenog pregleda ovlaštene ispitne stanice navest će u obavijesti o obavljanju pregleda. Ako obavijesti ne sadrže takve informacije upućujemo vas da takve informacije zatražite od ovlaštene ispitne stanice koja je dala obavijest i najavila pregled, stoji na stranici Ministarstva poljoprivrede.

Ovlaštena Ispitna stanica Agro-Lab d.o.o.

Tvrtka Agro-Lab d.o.o. je ovlaštena Ispitna stanica koja provodi pregled i certificiranje uređaja za primjenu pesticida.

Nakon obavljenog pregleda, Ispitna stanica dodjeljuje uređaju za primjenu pesticida znak o obavljenom redovitom pregledu kojim se potvrđuje da je isti zadovoljio sve zdravstvene, sigurnosne i ekološke zahtjeve, a s ciljem postizanja visoke razine zaštite ljudi i okoliša (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12, članak 40. i Prilog II).

Najčešće greške na uređajima za primjenu pesticida

Neke od najčešćih grešaka na uređajima su:

  • nezaštićeno pogonsko vozilo,
  • poklopac spremnika ne brtvi,
  • neispravan manometar,
  • neispravan regulator tlaka,
  • neujednačen mlaz iz mlaznica,
  • začepljene mlaznice,
  • crpka proizvodi preveliku buku,
  • loše miješanje u spremniku prskalice

Foto: Agro-Lab d.o.o.

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward