Agro-Lab d.o.o.

menu

Platforma za berbu voća

Voćarska platforma je namijenjena branju, orezivanju voća, postavljanju zaštitnih mreža i drugim radovima u voćarskoj proizvodnji. Platforma može nositi maksimalno 5 voćarskih europaleta, a nosivost joj je max. 2000 kg.

Branje voća vrši se na tri etaže s tim da je visinu gornje etaže moguće podešavati ovisno o potrebama korisnika ili se može montažna platforma potpuno ukloniti pa tako dobijemo branje na dvije etaže. Predviđena je za rad 10 ljudi, po pet sa svake strane platforme, tj. dva čovjeka po jednoj europaleti. Na platformi se nalaze i dvije korpe za voće koje nije prve klase.

Ljudi koji rade na povišenim etažama stoje na gazištima koja mogu fiksirati na tri položaja. Preporučena je srednja vrijednost za optimalne rezultate. Preporuča se korištenje europaleta dimenzija 1200*1000*800 mm.

Tehnički detalji:

 • Tip: ovjesni, I ili II kategorija
 • Maksimalna visina podizanja pomične platforme: 1.81 m
 • Maksimalna visina podizanja gazišta pomične platforme: 1.68 m
 • Maksimalna visina fiksne platforme: 1.24 m
 • Maksimalna visina gazišta fiksne platforme: 1.11 m
 • Dužina platforme: 6.35 m
 • Maksimalna nosivost: 2000 kg
 • Masa stroja: 1200 kg
 • Dimenzija nosača pačeta: 1210*1010 mm
 • Širina voćarske platforme u transportnom polažaju: 1.75 m
 • Maksimalni broj paleta: 5 kom

Naručite

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward